Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
GO UP

Το μέλλον του Instant Messaging

Κόμβος διασύνδεσης μηνυμάτων

Υπηρεσίες επικοινωνίας

Για εφαρμογές

Εξελιγμένες υπηρεσίες

Για παρόχους

Υπηρεσίες Διασύνδεσης

Για εταιρείες Web (Webcos)

Επικοινωνήστε άφοβα

Με όλους ανεξαρτήτως πλατφόρμας

Από άκρη σε άκρη κρυπτογράφηση

Χωρίς διαφημίσεις και trackers

Επικοινωνία χωρίς όρια

webRTC

RCS

IM διασύνδεση

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ IMA-HUB

Οι πάροχοι των Over-The-Top υπηρεσιών (OTT) προσφέρουν καινοτόμες, πλούσιες σε περιεχόμενο και εύχρηστες εφαρμογές και έχουν αλλάξει τη συμπεριφορά των χρηστών απέναντι στην χρήση υπηρεσιών επικοινωνίας. Οι παραδοσιακές υπηρεσίες, όπως η τηλεφωνική επικοινωνία και η ανταλλαγή μηνυμάτων που προσφέρουν οι Telco, πλέον αντιμετωπίζονται με έντονο ανταγωνισμό από τις OTT.

Αν και οι Telco φέρνουν τις Rich Communication Services (RCS) στην αγορά ώστε να ανταγωνιστούν τις OTT, η διασύνδεση μεταξύ διαφορετικών RCS δικτύων (RCS Hubbing) είναι προβληματική. Η έλλειψη μίας τέτοιας διασύνδεσης εμποδίζει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των δικτύων. Παρά την πολιτική που ακολουθεί το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Θεματολόγιο για απλοποίηση των συνδέσεων, η διασύνδεση των εν λόγω δικτύων εξακολουθεί να αποτελεί ένα εξαιρετικά απαιτητικό ζήτημα.

Το IMA-HUB© προωθεί την ιδέα της σύνδεσης των προσωρινά αποσυνδεδεμένων OTT φορέων. Παρέχει ποικιλία υπηρεσιών επικοινωνίας για εφαρμογές, υπηρεσίες διασύνδεσης με OTT και υπηρεσίες white label ΟΤΤ.

Το IMA-HUB© επικεντρώνεται κυρίως στην αλληλεπίδραση μεταξύ της παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας και της ωφέλιμης λειτουργικότητας, και στοχεύει στο να προσφέρει υπηρεσίες υποδομής και καινοτόμων εργαλείων που υποστηρίζουν την εξέλιξή τους. Πρόκειται για μια ευέλικτη και πλήρως οργανωμένη πλατφόρμα επικοινωνίας ως υπηρεσία cloud που παρέχει υπηρεσίες επικοινωνίας και διασύνδεσης μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων(Telco, Εφαρμογές και OTT).

Η βασική τεχνολογία του προγράμματος IMA-HUB© παρέχει λειτουργικά και ευέλικτα εργαλεία για την προώθηση μίας σταθερής στρατηγικής και βασίζεται σε τρεις πυλώνες: Ο πρώτος πυλώνας περιλαμβάνει την υπάρχουσα τεχνολογία και τις παροχές επικοινωνίας του IMA-HUB©. Ο δεύτερος πυλώνας προσφέρει ένα σετ έξυπνων εργαλείων και API που επιτρέπουν στους ενδιαφερόμενους φορείς να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της πλατφόρμας. Ο τρίτος πυλώνας παρέχει υποστήριξη για τον τρόπο ένταξης στην αγορά.

Έμμεσοι χρήστες

Για τους μη-άμεσους χρήστες το IMA-HUB© είναι η ενσάρκωση όλων των επικοινωνιακών τους αναγκών με τη χρήση μόνο μίας πλατφόρμας, πέρα από τους πολλαπλούς λογαριασμούς/λίστες επαφών/λίστες ιστορικού μηνυμάτων και αναρτήσεων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι τελικοί χρήστες θα έχουν στη διάθεσή τους μια νέα βελτιωμένη εμπειρία επικοινωνίας σε παγκόσμια κλίμακα, η οποία θα είναι προσβάσιμη, διαχειρίσιμη και οικονομική. Επίσης, θα εξοικονομούν σημαντικό χρόνο και χρήματα για τη διαχείριση ή τη μεταφορά των ψηφιακών τους στοιχείων από τη μία εφαρμογή στην άλλη.

Web και mobile εφαρμογές

Οι web και mobile εφαρμογές, που επιδιώκουν να ενσωματώσουν υπηρεσίες επικοινωνίας, θα ωφεληθούν σε μεγάλο βαθμό από την υπηρεσία του IMA-HUB, αφού δεν θα χρειάζεται πλέον να κατασκευάσουν ολόκληρη την επικοινωνιακή δομή μέσα στην εφαρμογή τους. Το IMA-HUB© θα παρέχει CSP-as-a-service (CPaaS) που θα επιτρέπει την ταχεία ανάπτυξη, την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και ένα βιώσιμο οικονομικό μοντέλο.

Εταιρείες υπηρεσιών Web (webcos)

Οι webcos θα επωφεληθούν από ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο. Διαθέτοντας μικρή συνδρομητική βάση αλλά ισχυρή γεωγραφική παρουσία, θα ενισχύσουν την αποδοτικότητά τους αλλά και την ίδια τη βάση των συνδρομητών τους παρέχοντας στους πελάτες τους υπηρεσίες πανομοιότυπες με τους OTT, μέσω υπηρεσιών white label του IMA-HUB©.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Το IMA-HUB συνδέει μεταξύ τους τους πελάτες, τις εφαρμογές και τους παρόχους ώστε να υποστηρίζει μία ολοκληρωμένη IM εμπειρία.

Ο σκοπός του προγράμματος IMA-HUB είναι να σχεδιάζει και να αναπτύσσει υποδομές βασισμένες σε cloud, να τις εξειδικεύει για να καλύπτει τις ανάγκες της αγοράς, να εξετάζει και να επικυρώνει τη στρατηγική του IMA-HUB© μέσα στον κόσμο της πραγματικής επικοινωνίας και να προωθεί εμπορικά τις υπηρεσίες του στην αγορά.

Οι τρόποι λειτουργίας των OTTA και Telco θεωρούνται συχνά ότι είναι εγγενώς διαφορετικοί στο επίπεδο των υπηρεσιών επικοινωνίας. Σε αντίθεση με την κοινή πεποίθηση, οι τρόποι λειτουργίας τους είναι αρκετά παρόμοιοι, και συνήθως μπορούν να διακριθούν σε τρία ανεξάρτητα επίπεδα: το δίκτυο, τον έλεγχο και την εφαρμογή. Η διεργασία των παρόχων Telco βασίζεται σε τυποποιημένα πρωτόκολλα. Για την αδιάκοπη παροχή υπηρεσιών φωνητικής κλήσης και μηνυμάτων, οι φορείς εκμετάλλευσης συνεργάζονται με βάση την ισχυρή τυποποίηση, τον καθορισμό προφίλ παραμέτρων και τις συμφωνίες ανταλλαγής κίνησης. Αυτή η διεργασία έχει αποδειχθεί πολύ αποτελεσματικός τρόπος διασύνδεσης χιλιάδων παρόχων δικτύων σε ολόκληρο τον κόσμο με διαφανή επιμερισμό εσόδων. Αντιθέτως, τα μοντέλα των OTTA δεν λειτουργούν καθόλου, ούτε σε επίπεδο ελέγχου ούτε σε επίπεδο εφαρμογής.

Το IMA-HUB© αποβλέπει στη διασύνδεση των RCS των Telco, των συμβατών με WebRTC εφαρμογών και OTT μοντέλων μέσω των API διαταράσσοντας την ήδη υπάρχουσα αγορά.

Ο τρόπος λειτουργίας του IMA-HUB© βασίζεται σε μια αξιόπιστη πλατφόρμα επικοινωνίας και διασύνδεσης. Παρέχει πρόσβαση στην παγκόσμια κοινότητα των υπηρεσιών επικοινωνίας νέας γενιάς, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών RCS των Telco και OTT (Telco 2.0, φωνητικές κλήσεις, κοινοποιήσεις κ.λπ.), μέσω μιας ενιαίας διασύνδεσης. Οι υπηρεσίες λειτουργούν με άριστο τρόπο σε οποιοδήποτε δίκτυο. Κάθε πάροχος υπηρεσιών που διασυνδέεται με το IMA-HUB© θα συνδέεται και αυτόματα με όλους τους άλλους παρόχους που έχουν ήδη διασυνδεθεί στο δίκτυο. Έτσι, το IMA-HUB© θα μειώσει την πολυπλοκότητα της διασύνδεσης (οι πάροχοι δεν θα χρειάζεται να δημιουργούν τις δικές τους διασυνδέσεις με άλλους παρόχους) έχοντας ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους και τον χρόνο που απαιτείται για την κυκλοφορία (κινητικότητα) των νέων υπηρεσιών. Τα επίπεδα ελέγχου και μεταφοράς του IMA-HUB© πραγματοποιούνται μέσω συγκεκριμένων API και SDK. Υπάρχουν δύο διαφορετικά στοιχεία στο IMA-HUB©: η πλατφόρμα επικοινωνίας και η λειτουργικότητα της διασύνδεσης του διαμετακομιστικού κόμβου.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

19

δισεκατομμύρια μηνύματα ανά ημέρα μέσω OTTA

386

δισεκατομμύρια απώλειες των Telco σε διάστημα 6 ετών

14

τις εκατό είναι η κίνηση των φωνητικών κλήσεων που παράγεται μέσω VoIP εφαρμογών

8

τρισεκατομμύρια SMS ανά έτος

Η κοινωνία μας εξαρτάται όλο και περισσότερο από τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) όπως τις πλατφόρμες και τις εφαρμογές κινητής επικοινωνίας. Επί του παρόντος, οι δύο κυρίαρχες τάσεις στον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν υπηρεσίες επικοινωνίας είναι το μοντέλο των Telco που προτιμάται από τους παρόχους τηλεπικοινωνιακών δικτύων (Telcos) και το μοντέλο Over-The-Top (μοντέλο OTT) που προωθείται από εταιρείες, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες Web (Webco). Οι εφαρμογές Over-The-Top (OTTA) είναι εφαρμογές που παρέχουν υπηρεσίες επικοινωνίας μέσω του Διαδικτύου (π.χ. μηνύματα, φωνητική κλήση κ.λπ.), παρακάμπτοντας την παραδοσιακή διανομή. Η υιοθέτηση του μοντέλου OTT είναι τώρα ορατή σε παγκόσμιο επίπεδο και έχει αποκτήσει σημαντική δυναμική, απειλώντας σοβαρά τα έσοδα από την κληρονομιά της Υπηρεσίας Σύντομου Μηνύματος (SMS). Η υπηρεσία SMS προκάλεσε επανάσταση στην επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο, φθάνοντας τα 7,8tn μηνύματα παγκοσμίως το 2011. Το 2012, οι OTTA, όπως η WhatsApp, το Viber και το LINE, έχουν εκτιμηθεί ότι διαβίβασαν 19 δις μηνύματα ημερησίως, και επιπλέον, κατάφεραν να ξεπεράσουν το σημείο αναφοράς των 17,6 δις μηνυμάτων SMS που είχαν ήδη σταλεί.

Με γνώμονα την αύξηση της χρήσης των smartphone, την μείωση του κόστους και την ευκολία σχεδίασης ευρυζωνικών κινητών τηλεφώνων, έχει γίνει πρόβλεψη ότι οι OTTA θα συνεχίσουν να αυξάνονται ανελλιπώς και τελικά θα οδηγήσουν σε σημαντική μείωση της κυκλοφορίας των SMS και των MMS. Προκειμένου να λειτουργούν σωστά, οι OTTA απαιτούν μία σύνδεση κινητής τηλεφωνίας στο Internet και τα δύο μέρη πρέπει να έχουν την αντίστοιχη εφαρμογή συγκεκριμένου λογισμικού εγκατεστημένη στα κινητά τους τηλέφωνα. Το μοντέλο OTT παίζει βασικό ρόλο στη νέα τάξη πραγμάτων της αγοράς κινητής τηλεφωνίας. Μέχρι το 2013, η χρήση των υπηρεσιών VoIP σε smartphones ήταν περίπου στο 10%, με κυρίαρχη την Skype, και βασικές εναλλακτικές λύσεις όπως το Viber και το Google Hangouts. Ένας ταχέως αυξανόμενος αριθμός κατόχων smartphone έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί τις VoIP εφαρμογές ως κύρια υπηρεσία φωνητικής κλήσης και αναμένεται ότι, μέχρι το 2017, ένας στους τρεις κατόχους smartphone θα είναι ενεργοί χρήστες VoIP εφαρμογών, κατέχοντας το 14% της κίνησης των φωνητικών κλήσεων. Εκτιμάται ότι η βιομηχανία των Telco θα χάσει $386 δις μεταξύ των ετών 2012 και 2018 σε σχέση με τις OTTA φωνητικών κλήσεων.

Οι περισσότερες εφαρμογές Instant Messaging (IM) και Voice over IP (VoIP) που παρουσιάστηκαν στα τέλη του εικοστού και στις αρχές του εικοστού πρώτου αιώνα βασίστηκαν σε ανοικτά πρότυπα όπως το XMMP / Jabber, που τους έδωσαν την δυνατότητα να διαλειτουργούν (π.χ. ένας χρήστης AOL IM μπορούσε να επικοινωνήσει με ένα ICQ ή έναν χρήστη του Yahoo! Messenger). Το 2009, η WhatsApp άλλαξε τα δεδομένα και ξεκίνησε να κυριαρχεί της σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω του iPhone, με μια προσαρμοσμένη έκδοση της Jabber, με την οποία καμία άλλη IM υπηρεσία δεν μπορούσε να έρθει σε επικοινωνία. Το Skype, και αργότερα το iMessage, ήρθε στο προσκήνιο, ενισχύοντας την αποκαλούμενη wall garden προσέγγιση (προσέγγιση «περιορισμένης πρόσβασης») για το IM και τις OTTA. Σε γενικές γραμμές, οι OTTA χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: (α) οι OTTA με σχέση πολλά-προς-πολλά (Facebook, Twitter κ.λπ.) και (β) οι OTTA με σχέση ένα-προς-ένα ή ένα-προς-πολλά (WhatsApp, Viber κ.λπ.). Οι περισσότερες από τις OTTA ακολουθούν την προσέγγιση wall garden. Είναι κλειστά οικοσυστήματα/ περιοχές επικοινωνίας όπου οι χρήστες δεν μπορούν να επικοινωνούν με χρήστες άλλων OTTA ή Telco.

Μια άλλη πρόκληση για τις Telco, πέραν του OTT, είναι οι Direct Επικοινωνίες (Peer-to-Peer) όπως η WebRTC και η Object RTC, οι οποίες θα ενεργοποιούνται μέσω LTE και 5G. Η WebRTC παρέχει δυνατότητες περιήγησης, κινητών εφαρμογών και συσκευών Internet of Things (IoT) με δυνατότητες επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο (RTC) μέσω απλών API και κοινού συνόλου πρωτοκόλλων. Η πρωτοβουλία WebRTC υποστηρίζεται κυρίως από τη Google, το Mozilla και το Opera, μεταξύ άλλων. Η Object RTC επιτρέπει σε συσκευές mobile endpoint να έρχονται σε επικοινωνία με διακομιστές και προγράμματα περιήγησης ιστού με δυνατότητες Real-Time Communication (RTC) μέσω φυσικού και απλού API Javascript, περιεχόμενα των οποίων βελτιστοποιούνται για να εξυπηρετούν καλύτερα αυτόν τον σκοπό. Η πρωτοβουλία Object RTC είναι ένα πρόγραμμα που υποστηρίζεται από το Hookflash, τη Microsoft και τη Google.

Για να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό και την αυξανόμενη απειλή από τις OTTA, οι Telco εισήγαγαν τις Rich Communication Services (RCS), οι οποίες προσφέρουν πλούσιες και διαλειτουργικές υπηρεσίες επικοινωνίας πέρα από τη φωνητική κλήση και την ανταλλαγή μηνυμάτων, όπως το IM, την κοινή χρήση περιεχομένου/αρχείων, group chat και βίντεο μεταξύ πολλών συσκευών. Ωστόσο, οι RCS έχουν παροχή τοπικής εμβέλειας (στην αγορά του συγκεκριμένου παρόχου) και απαιτούνται άμεσες διασυνδέσεις για τη σύνδεση με άλλους παρόχους.

Η κατακερματισμένη αγορά της επικοινωνίας θέτει εξωτερικές και εσωτερικές προκλήσεις σε όλους τους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών. Η εσωτερική πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι προγραμματιστές των εφαρμογών αφορά την επιλογή τεχνολογίας που δεν ελλοχεύει κινδύνους για τις ίδιες τις εφαρμογές τους (RCS ή webRTC). Η εξωτερική πρόκληση σχετίζεται με την τεχνολογία που θα είναι πιο διαλειτουργική, ώστε να προσεγγίσει περισσότερους καταναλωτές. Η εξωτερική πρόκληση των Telco είναι η διασύνδεση των RCS, καθώς η διαδικασία της διασύνδεσης πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε φορά που ένας πάροχος θέλει να διασυνδεθεί με άλλο πάροχο. Κάθε διασύνδεση είναι χρονοβόρα ώστε να επιτευχθεί (περίπου έξι μήνες η καθεμία σύμφωνα με την GSMA), κυρίως λόγω του βαθμού πολυπλοκότητάς της. Η εξωτερική πρόκληση είναι η απόκτηση δυνατότητας για διαλειτουργικότητα με άλλες εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων με τη webRTC (π.χ. μέσω ενός webRTC getaway και με τις OTTA. Παρόλο που οι OTTA ακολουθούν το παράδειγμα της wall garden προσέγγισης, προκειμένου να δημιουργήσουν κέρδη μέσω της διαφήμισης ή της συνδρομητικής υπηρεσίας, αντιμετωπίζουν μια εσωτερική πρόκληση που απαιτεί να ξεπεράσουν τον έντονο ανταγωνισμό από τους νεοεισερχόμενους με νέα καινοτόμα χαρακτηριστικά (π.χ. Snapchat με εφήμερα μηνύματα) και νέα επιχειρηματικά μοντέλα (π.χ. Telegram) που προσπαθούν να πάρουν μερίδιο στην ήδη υπάρχουσα αγορά. Η εσωτερική πρόκληση των OTTA αφορά τη συνεχή ανάπτυξη της βάσης των συνδρομητών τους, ειδικά σε χώρες με χαμηλή διείσδυση στο Διαδίκτυο μέσω άλλων καναλιών (π.χ. Facebook 0 στην Αφρική). Τέλος, η κύρια πρόκληση για τους καταναλωτές είναι η επικοινωνία με οποιονδήποτε άλλο καταναλωτή ανεξάρτητα από την εφαρμογή που χρησιμοποιούν.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Το IMA-HUB αναπτύσσεται από την mSensis στην Αθήνα, Ελλάδα.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ

MSensis, Οδός Πεντέλης 110 Μαρούσι, 15126, Αθήνα, Ελλάδα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ